หน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   รายชื่อวัดที่นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย

ลำดับ
พ.ศ.ถวาย
วัด
อำเภอ/จังหวัด
38
 29 ตุลาคม 2559

   วัดศรีมงคลใต (ประวัติ)
   กำหนดการ

  อำเภอเมือง
  จังหวัดมุกดาหาร
1
 พ.ศ. 2522   วัดพระยาทำ   บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
2
 พ.ศ. 2523   วัดระฆังโฆสิตาราม   บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
3
 พ.ศ. 2524   วัดกษัตราธิราช   พระนครศรีอยุธยา
4
 พ.ศ. 2525   วัดพระแทนดงรัง   ท่ามะกา กาญจนบุรี
5
 พ.ศ. 2526    วัดมหาวนาราม   เมือง อุบลราชธานี
6
 พ.ศ. 2527   วัดอ่างทองวรวิหาร   เมือง อ่างทอง
7
 พ.ศ. 2528   วัดป่าประดู่   เมือง ระยอง
8
 พ.ศ. 2529   วัดไพรสณฑ์ศัดการาม   หล่มสัก เพชรบูรณ์
9
 พ.ศ. 2530   วัดพระนอนจักรสีห์   เมือง สิงห์บุรี
10
 พ.ศ. 2531   วัดธาตุ   เมือง ขอนแก่น
11
 พ.ศ. 2532   วัดพระบรมธาตุไชยา   ไชยา สุราษฏร์ธานี
12
 พ.ศ. 2533   วัดพระบรมธาตุวรวิหาร   เมือง ชัยนาท
13
 พ.ศ. 2534   วัดวชิรลงกรณวรวิหาร   ปากช่อง นครราชสีมา
14
 พ.ศ. 2535   วัดท่าหลวง   เมือง พิจิตร
15
 พ.ศ. 2536   วัดสัตนารถปวิรัตร์   เมือง ราชบุรี
16
 พ.ศ. 2537   วัดเจริญสุขารามวรวิหาร   บางคนที สมุทรสงคราม
17
 พ.ศ. 2538   วัดเขาแก้ววรวิหาร   เสาไห้ สระบุรี
18
 พ.ศ. 2539   วัดเสาธงทอง   เมือง ลพบุรี
19
 พ.ศ. 2540   วัดบึงพระลานชัย   เมือง ร้อยเอ็ด
20
 พ.ศ. 2541   วัดเจดีย์ซาวหลัง   เมือง ลำปาง
21
 พ.ศ. 2542   วัดแจ้ง   เมือง นครศรีธรรมราช
22
 พ.ศ. 2543   วัดโยธานิมิต   เมือง ตราด
23
 พ.ศ. 2544   วัดนารายณ์มหาราชวรมหาวิหาร   เมือง นครราชสีมา
24
 พ.ศ. 2545   วัดมณีบรรพตวรวิหาร   เมือง ตาก
25
 พ.ศ. 2546   วัดกลางพระอารามหลวง   เมือง บุรีรัมย์
26
 พ.ศ. 2547   วัดธรรมมูลวรวิหาร   เมือง ชัยนาท
27
 พ.ศ. 2548   วัดพรหมนิวาสวรวิหาร   พระนครศรีอยุธยา
28
 พ.ศ. 2549   วัดกลุ่ม (มหาชัยชุมพล)   ระยอง
29
 พ.ศ. 2550   วัดนครสวรรค์   เมืองนครสวรรค์
  จังหวัดนครสวรรค์
30
 พ.ศ. 2551   วัดชุมพรรังสรรค์   เมืองชุมพร
31
 10 ตุลาคม 2552   วัดศรีสระแก้ว
  เมืองหนองบัวลำภู
  จังหวัดหนองบัวลำภู
 
32
 30 ตุลาคม 2553   วัดพระสิงห(ประวัติ)   เมืองเชียงราย
  จังหวัดเชียงราย  
33
 29 ตุลาคม 2554   วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร (ประวัติ)   เมืองบางละมุง
  จังหวัดชลบุรี
34
 4 พฤศจิกายน 2555    วัดศาลาลอย (ประวัติ)   เมือง
  จังหวัดสุรินทร์
35
 25 ตุลาคม 2556

  วัดโคกสมานคุณ (ประวัติ)

  หาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา
 
36
 18 ตุลาคม 2557   วัดคงคารามวรวิหาร (ประวัติ)   อำเภอเมืองเพชรบุรี่
  จังหวัดเพชรบุรี
    37 14 พฤศจิกายน 2558    วัดหนองโว้ง (ประวัติ)
   ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
   ของสำนักงาน กศน.
  อำเภอสวรรคโลก
  จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเลขาธิการกรม สำนักงาน กศน. โทร.02-2822868 โทรสาร 02-281-0457