กลุ่มงานเลขานุการกรม
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยศึกษานิเทศก์
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต)

ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต)
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
    จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     ภาคใต้   
     ภาคเหนือ     
     ภาคกลาง
     ภาคตะวันออก
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     กรุงเทพมหานคร


ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"
 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเ้กษตรกรรม
    วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทบริเวณชายแดน

     ชุมพร
     เชียงราย   
     ปัตตานี  
     มุกดาหาร
     สระแก้ว
     สุรินทร์
     อุตรดิตถ์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
     กาญจนบุรี
     ขอนแก่น
     ตรัง
     พระนครศรีอยุธยา
     นครราชสีมา
     นครศรีธรรมราช
     นครสวรรค์
     ลำปาง
     สระแก้ว
     สมุทรสาคร
     ยะลา
     อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
     กรุงเทพมหานคร
    
กระบี่     
     กาญจนบุร
     กาฬสินธุ์
     กำแพงเพชร  
     ขอนแก่น 
     จันทบุรี 
     ฉะเชิงเทรา 
     ชลบุรี 
     ชัยนาท
     ชัยภูมิ
     ชุมพร
    
เชียงราย  
     เชียงใหม่
     ตราด
     ตรัง 
     ตาก
     นครปฐม
     นครนายก
     นครพนม
     นครราชสีมา
     นครศรีธรรมราช
     นครสวรรค์    
     นนทบุรี
     นราธิวาส
     น่าน    
บุรีรัมย
 ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ 
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก  
เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน 
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
 ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
 สกลนคร  
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อุดรธานี  
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธาน
อำนาจเจริญ
   
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โทร. 0-2282-2868 โทรสาร 0-2281-0457
อีเมล์ : pr_onfe@hotmail.com